Vivo Somnia d.o.o. bavi se pružanjem usluga savjetovanja u fazi razvoja i izgradnje projekata obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom za vjetar i solar.

Usluge

Savjetovanje

Usluge savjetovanja u svim fazama razvoja projekata obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom na vjetroelektrane i solarne elektrane uz poznavanje zakonske regulative

Analize stanja tržišta obnovljivih izvora energije

Izrada analiza trenutačnog stanja tržišta obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i regiji sa predviđanjem daljnjeg razvoja uz osvrt na zakonodavne, financijske i tehničke mogućnosti tržišta

Vođenje projekata

Usluge projekt menadžmenta i tehničkog savjetovanja investitora za razvoj i izgradnju projekata obnovljivih izvora energije s posebnim naglaskom na projekte solarnih elektrana i vjetroelektrana

Analize isplativosti

Analize isplativosti (feasibility studije) za projekte obnovljivih izvora energije za utvrđivanje osnovne tehničke i financijske mogućnosti daljnjeg razvoja projekta uz osnovni pregled stanja tržišta

Projektiranje

Usluge projektiranja kompletne tehničke dokumentacije za ishođenje svih potrebnih dozvola za gradnju projekata malih i velikih solarnih elektrana, kao i vjetroelektrana uz suradnju s partnerima

Ishođenje dozvola

Tehničko savjetovanje i projektiranje za ishođenje svih potrebnih dozvola za razvoj projekata obnovljivih izvora energije


Savjetovanje prilikom traženja projekata i/ili investitora

Pomoć investitorima u pronalasku optimalnih projekata u skladu s njihovim zahtjevima u regiji odnosno pomoć projektima u pronalaženju adekvatnih domaćih i stranih investitora

Promocija i edukacija

Razvijanje svijesti građana o nužnosti učinkovitog korištenja energije i korištenja obnovljivih izvora energije.

“I’d put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope we don’t have to wait until oil and coal run out before we tackle that.”

Thomas Edison

--> -->